История на документ

от СтартИнвойс
Направо към: навигация, търсене

<<< Назад към Спомагателни дейности


СтартИнвойс съхранява дата, час и потребител реализирал някои от значимите дейности с документите в т.нар. история на документа. Историята на документа включва неговото създаване, отпечатване, изпращане като прикачен файл или известие, редактиране, анулиране и получаване от получателя, когато е изпратен с известие (уведомление). Историята на документа може да бъде видяна от меню документи -> въведени документи, като се кликне върху иконата "история на документ"
Меню Документи -> Въвеждане на документи

В отворената нова страница се изписва нещо подобно на това:

История на документ

Фактура 0000000158 от 2011-06-15 с контрагент ххххххххххххххххххх Ref.ID:86e83bdefced951155a5835f41ba871b

2011-06-15 11:23:42 Деница Александрова Създаване на документа.
2011-06-15 11:23:43 Деница Александрова Отпечатване на документа.
2011-06-15 11:24:15 Деница Александрова Изпращане на документа като уведомление.
2011-06-15 14:16:32 Иван Иванов Потвърждение за получаване.
2011-06-16 06:47:19 Деница Александрова Отпечатване на документа.


В първата колона е датата и часа на събитието, след което се изписва потребителя или физическото лице извършило действието, след което се описва самото действие.