Плащания по документи

от СтартИнвойс
Направо към: навигация, търсене

<<< Назад към Въвеждане на документи


СтартИнвойс позволява формирането на задължения по доставни документи и на вземания по продажбени документи. При въвеждането на документ, който формира разчет системата дава възможност още в самия документ да бъде отбелязано каква сума по този документ е платена. Ако преди въвеждането на документа е избран начин на плащане "в брой" СтартИнвойс ще попълни по подразбиране цялата сума на документа. След завършване на документа и преди натискането на запис, сумата може да бъде променена, като ще бъде записана сумата, която потребителя изпише. Полето за въвеждане на сума се намира в долната част на екрана непосредствено над бутона за запис. Това е поле е видимо само при създаването на нов документ - при влизане в документа за редакция полето не е достъпно.

Ако документа не бъде изцяло погасен чрез изписване на сумата при неговото създаване, плащане по него може да бъде отразено и по-късно от меню документи -> въвеждане на плащания. При избор на това меню се визуализира екран разделен на четири части. В горната лява част се очаква да бъдат въведени данните по конкретното плащане, което ще се отразява (дата, начин на плащане, забележка). Те могат да бъдат указани непосредствено преди запис. В горната дясна част е визуализиран информационния панел, в който се показва общата сума натрупана чрез селекция на документите за плащане. Съществената част от интерфейса са двата панела в долната част - контрагенти се непогасени документи (от ляво) и списъка със самите документи от дясно.

Панела с контрагенти с непогасени документи включва всички контрагенти с които има непогасени разчети. В страницата "вземания" се визуализират клиентите, които не са изплатили задълженията си към нас, а в страницата "вземания" са показани доставчиците към които имаме задължения. При избор на съответната страница в таблицата се показва списъка с контрагенти, като срещу всеки контрагент има три колони със стойности - общ оборот, платен оборот и задължение. При маркирането на съответния контрагент в дясната таблица се показва списъка с документи, по които все още не е изплатена цялата сума. Въвеждането на сума за плащане може да стане по три начина:

  • указване на плащане на цялата сума на документа - реализира се като бъде маркирана отметката (чекбокса) в началото на реда с документа. При маркирането в колоната за текущо плащане се изписва целия остатък.
  • указване на конкретна сума за плащане по този документ - реализира се като в влезне в клетката "текущо плащане" и се изпише ръчно сумата, която се плаща.
  • разпределяне на обща сума - ако клиента заплаща сума без да е определено по кой документ е тя може да се използва инструмента за разпределяне. Той работи като в полето в заглавната лента на таблицата се въведе общата сума и се натисне бутона "разпределяне на обща сума". СтартИнвойс погасява целия остатък за плащане документ по документ започвайки от първия ред докато изчерпи сумата или погаси всички документи. Трябва да се има предвид, че таблицата с документи може да бъде преподредена чрез кликване с мишката върху заглавието на колоната, по която се иска подреждане (напр. по срок за плащане) и след това да бъде разпределяна сумата.