• функционално начално табло, от което се вижда бизнеса с един поглед, оборот, задължения и вземания, анализ за приходите и разходите по месеци, бързо търсене на количества и цена за стока или услуга
 • възможност за различна ДДС ставка на всеки ред от документ, въвеждане на фактури с различни ставки по ЗДДС в тях
 • изпращане на документи, електронни фактури с получааване на потвърждение за дата/час и име на получателя при изтегляне на документа
 • въвеждане на разходни документи и фактури за услуги и стоки (доставки на стоки, покупки на офис консуматива, плащане на наем, плащане на чистачка и т.н.)
 • наследяване - генериране на един документ от друг и поддържане на връзка между тях, създаване на вторичен документ (напр. фактура по проформа фактура, стокова разписка по фактура, фактура по приемателен протокол и т.н.)
 • поддържане на различни цени (ценови групи) за стоките и услугите и специални индивидуални цени за конкретен клиент
 • анализ на приходите и разходите в графичен, стойностен и количествен вид. справка за оборота с клиенти и разходите по доставки
 • управление на наличност, диференцирано отчитане на счетоводна (по фактури) и складова (реална) наличност
 • управление на отложените пащания, напомняне за просрочие и бързи справки за задълженията (вземанията) от клиенти и задълженията към доставчици
 • възможност за напълно автоматично създаване и изпращане на документ към клиент за регулярни плащания (наем, абонаментна такса, почистване и т.н.)
 • удобно групиране на стоките и услугите в дървовидна структура, обобщени справки по групи и нива на групиране
 • издаване на опростена фактура, фактура с нулева ставка, фактура освободена от ДДС и готови основания за неначисляване или нулева ставка по ЗДДС
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

СтартИнвойс - електронни фактури и складова система

Онлайн продукт, услуга, софтуер - StartInvoice е всичко това, но е и възможност за сериозен бизнес без сериозни IT инвестиции.


В зависимост от специфичните нужди на фирмите сме изработили няколко абонаментни програми щадящи инвестицията и отговарящи на индивидуалните потребности на различните по големина компании.

Абонаментен план Ентусиаст  

Програма за безплатно фактуриранеq free, S.Invoice, инвойс, е-фактура, търговска фактура, проформа фактура, инвойс фактураАбонаментния план Ентусиаст е програма за безплатно фактуриране на СтартИнвойс! Създаден специално за да проверите как работи системата StartInvoice и е за всички наши нови клиенти.

Абонаментния план Ентусиаст е безплатен, с ограничение до 20 e-фактури на месец и със суми до 1500 лв. на e-фактура. Не води статус на документите (изпратени, получени, анулирани). Издава търговски документи само от Централен офис и ползва една банкова сметка.
Изготвя различни справки за оборота и Дневник продажби по ДДС. Добавя и други потребители (служители), които да издават електронни фактури.

Безплатна програма, е-фактури, търговска фактура, проформа фактура, инвойс фактура Генериране на вторичен документ на база съществуващ (Наследяване).

Ако сега стартирате своя бизнес или развивате такъв без необходимост от много персонал, този план ще Ви даде възможност да управлявате и организирате работата си без проблем.

 

Абонаментен план Оптимист  

Онлайн склад и интернет фактуриране, електронни документи, бизнес софтуер Абонаментния план Оптимист е решен без ограничения в броя e-фактури за месец, със сума в електронната фактура до 5000 лв. Базовата функционалност  по изготвяне на различни справки за оборота и Дневник продажби по ДДС е допълнена със справка за статуса на документите (изпратен, получен, анулиран). Могат да бъдат добавяни до 2 филиала на фирмата освен централния офис, както и неограничен брой банкови сметки и потребители на системата, които да издават онлайн фактури.

Генериране на вторичен документ на база съществуващ (Наследяване)- онлайн складова система и фактуриране, счетоводна програма Генериране на вторичен документ на база съществуващ (Наследяване).
Въвеждане на разплащания с клиенти, складов софтуер, безплатна програма, free електронна фактура Въвеждане на частични, заключителни и обобщени плащания по фактури.
Цени и ценови листи - електронна система за фактуриране и склад, счетоводна програма Цени и ценови листи за клиенти.

Той е нивото, което позволява развиването на регулярен бизнес, с постоянни и стабилни комуникации и контакти с клиентите Ви.

 

Абонаментен план Предприемач  

Web търговска система и електронни фактури, бизнес софтуер, счетоводна програма Абонаментния план Предприемач е предназначен за фирми организирали обслужването на клиентите си като процес. В този абонаментен план, освен въвеждането и следенето на продажбите, за първи път се включва въвеждането и отчитането на разходите (покупките) на фирмата и взаимоотношенията с нейните доставчици. Предлага много повече справки, анализи и сравнения свързани с продажбите и покупките на фирмата. Поради това е предназначен за фирми, нуждаещи се от по-големи информационни възможности в управлението на приходите и разходите си и взаимоотношенията с клиентите и доставчиците си.

Абонаментния план Предприемач е с още допълнителни екстри, създаващи удобство и автоматизиране на административния процес като:

 • възможност за автоматично генериране на месечни интернет фактури и
 • тяхното автоматично изпращане до клиентите
 • статус на документите (изпратен, получен, платен, анулиран)
 • добавяне на 10 филиала на фирмата, освен централния офис
 • допълване на неограничен брой банкови сметки за разплащане и потребители (служители)
 • справка за оборотите по дни, седмици и месеци (timesheet) класифицирани по клиент и стока/услуга, така че да може да се анализират тенденции и тренд

Генериране на вторичен документ на база съществуващ. Фактуриране на проформа фактура или стокова разписка Генериране на вторичен документ на база съществуващ (Наследяване).
Въвеждане на разплащания с клиенти и доставчици, складова програма, програма за фактуриране, безплатна, free Въвеждане на частични, заключителни и обобщени плащания по продажби и доставки (покупки).
Цени и ценови листи - Web търговска система за електронни фактури и складова програма, е-фактури, проформа фактура, стокова разписка Цени и ценови листи за клиенти.
Отразяване на доставни документи за формиране на наличност и анализ на реалната печалба - онлайн складов софтуер и електронни фактури Отразяване на разходи и данъчни доставни документи (фактури по доставки, проформи, кредитни/дебитни известия).
Справки за доставките. Анализ приходи/разходи. Дневници Продажби/Покупки, Декларация по ДДС, търговска електронна фактура Справки за доставките. Анализ приходи/разходи. Дневници Продажби/Покупки, Декларация по ДДС.

Абонаментния план Предприемач също е без ограничения в броя електронни фактури за месец или сумата.

 

СтартИнвойс - електронни фактури и складов софтуерАбонаментен план Мениджър  

Web система за складово стопанство, електронна фактура, проформа, стокова разпискаАбонаментния план Мениджър е предназначен за търговски фирми, поддържащи склад и наличности от стоки. В този план се слага и началото на бъдещата интегрирарана търговска система за пълно покритие на административните нужди на малките и средни фирми. 

Абонаментния план Мениджър, освен че включва всички функции на по-ниските планове, е сам по себе си една отделна складова система за управление. СтартИнвойс, за разлика от повечето складови програми, не се задоволява да изчислява само физическата складова наличност - този план дава възможност да се следи и счетоводната наличност на всички стоки, т.е. какви са наличностите според данъчни документи и отделно какви са наличностите по складови документи.

 • въвеждане на ревизии и изготвяне на акт за липси и излишъци
 • управление на физическа складова наличност отделно от счетоводната наличност
 • издаване на стокови разписки и приемателни протоколи
 • проследяване на вериги от документи (поръчка->стокова разписка->проформа->фактура)

Абонаментния план Мениджър също е без ограничения в броя електронни фактури за месец или тяхната сума.