• функционално начално табло, от което се вижда бизнеса с един поглед, оборот, задължения и вземания, анализ за приходите и разходите по месеци, бързо търсене на количества и цена за стока или услуга
 • възможност за различна ДДС ставка на всеки ред от документ, въвеждане на фактури с различни ставки по ЗДДС в тях
 • изпращане на документи, електронни фактури с получааване на потвърждение за дата/час и име на получателя при изтегляне на документа
 • въвеждане на разходни документи и фактури за услуги и стоки (доставки на стоки, покупки на офис консуматива, плащане на наем, плащане на чистачка и т.н.)
 • наследяване - генериране на един документ от друг и поддържане на връзка между тях, създаване на вторичен документ (напр. фактура по проформа фактура, стокова разписка по фактура, фактура по приемателен протокол и т.н.)
 • поддържане на различни цени (ценови групи) за стоките и услугите и специални индивидуални цени за конкретен клиент
 • анализ на приходите и разходите в графичен, стойностен и количествен вид. справка за оборота с клиенти и разходите по доставки
 • управление на наличност, диференцирано отчитане на счетоводна (по фактури) и складова (реална) наличност
 • управление на отложените пащания, напомняне за просрочие и бързи справки за задълженията (вземанията) от клиенти и задълженията към доставчици
 • възможност за напълно автоматично създаване и изпращане на документ към клиент за регулярни плащания (наем, абонаментна такса, почистване и т.н.)
 • удобно групиране на стоките и услугите в дървовидна структура, обобщени справки по групи и нива на групиране
 • издаване на опростена фактура, фактура с нулева ставка, фактура освободена от ДДС и готови основания за неначисляване или нулева ставка по ЗДДС
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Задавани въпроси за СтартИнвойс - Онлайн фактури и склад


Започване на работа със StartInvoice - софтуер за онлайн фактуриране и склад

Може ли СтартИнвойс изцяло да замести издаваните фактури от кочани? 

Да, може. СтартИнвойс притежава всички атрибути на една фактура, описани в закона за Счетоводството чл. 7 (1) и Закона за ДДС чл. 114 (1).

Разрешено ли е ползването на фактури, без подпис и печат ? 

Да, разрешено е. През януари 2011 от Закона за счетоводството отпадна чл. 8, който налагаше някои ограничения върху документите. Към момента подписът, идентификационния шифър и печатът не присъстват в задължителните атрибути по чл. 7 от Закона за Счетоводството и чл. 114 (1), (6) от ЗДДС

Какво ще се случва с издадените онлайн фактури от СтартИнвойс? 

Те са официален документ доказващ основание за плащане към Вашата фирма и вариантите са следните:

 • При електронни фактури по Банков път:       Можете да ги изпращате по електронен път на клиентите си, които да ги приложат в счетоводството си. Изпращането се извършва от СтартИнвойс и е по два начина:
  • като PDF документ, прикачен в електронния Mail към клиента Ви и
  • като Link (препратка), при посещението на който, клиентът Ви получава достъп до електронната фактура за печат и запис на компютъра си
 • При електронни фактури в Брой:
        Можете да ги отпечатате Вие и да ги давате на клиентите си, заедно с касовата бележка или можете да им дадете само касова бележка, а фактурата да им я пращате по Имейла и те да я отпечатват ако решат, преди да я приложат в счетоводството си.

 

Какво да направя, за да започна да работя със СтартИнвойс? Веднага! 

Трябва да се регистрирате на www.startinvoice.com, където да въведете Вашите данни за фактурите и началния им номер.

Ежедневна работа със StartInvoice - онлайн фактури и складова система

Как да си въведа нови клиенти? 

Това може да стане по два начина:

 1. Автоматично добавяне новия клиент в процеса на попълване на документа - когато попълвате полетата за Контрагент, СтартИнвойс ще проверява в базата Ви данни дали той съществува, и ако не го открие ще го добави автоматично при съхранение на документа във Вашите списъци с Клиенти и доставчици. Освен това, ще добавя автоматично във всички подобни полета (списъчни полета) всичко ново, което попълните в момента на съхранение на документа.
 2. Да допълвате номенклатурата си с нови клиенти можете и чрез избор от менюто Списъци -> Клиенти и доставчици. Там добавяте нови контрагенти, чрез бутона Нов, след което попълвате данните свързани с него.

 

Как да си въведа нов получател на фактурата ми?  

Това също става по два начина, както е при въвеждането на нов клиент:

 1. Автоматично добавяне на новия получател в процеса на попълване на документа, като СтартИнвойс ще го добави в момента, в който съхраните документа с бутона Запис.
 2. Да допълвате новите получатели в номенклатурата си чрез избор от менюто Списъци -> Клиенти и Доставчици. В тази номенклатура стоят контрагентите Ви, заедно с техните представители (получатели).
Отстрани, за всеки клиент има иконка електронна фактура, онлайн фактуриране, складова система, чрез която се показват всички представители на посочената от Вас фирма. Добавянето на нов получател става с бутон Нов и попълване на данните свързани с него.

 

Как да въведа нови стоки/услуги?  

 

Отново начините са познатите по-горе два:
 1. Автоматично добавяне на новия артикул в процеса на попълване на документа, като СтартИнвойс ще го добави във Вашите списъци със стоки и услуги в момента, в който съхраните документа.  
 2. Да допълвате новите стоки и услуги в номенклатурата си чрез избор от менюто Списъци -> Стоки и услуги, където ще добавите нови чрез бутона Нова и попълване на данните свързани с тях.
От тук можете да групирате артикулите си според Вашите желания и изискванията на дейността Ви, като използвате дървовидната структура с групи. Преместването става чрез "влачене и пускане" на артикула в избраната група.

 

Как да въведа още потребители/служители, които да издават фактури?  

Добавянето на още потребители на системата се извършва от менюто Настройки -> Потребители, където ще добавите нови чрез бутона Добавяне и попълване на данните свързани с тях.

Как да издам Опростена фактура?  

Ако нямате регистрация по ЗДДС или изготвите фактура за чуждестранно лице може да го направите по следните начини:

 1. За фирми нерегистрирани по ДДС или продаващи само стоки с нулева ДДС ставка - в полето "Стандартен % ДДС" от менюто Настройки -> Профил се изписва 0 и се чеква подразбиращата се причина за нулева ставка, ако тя е валидна за Вашата фирма. При издаването на документи с участието на стока/услуга с нулева ставка - автоматично се появява падащия списък с готови "Основания за неначисляване по ЗДДС", от който потребителят ако иска може да избере друго основание - член от ЗДДС, на който се позовава.
 2. За фирми издаващи документи с различна ДДС ставка  в полето "Стандартен % ДДС" от менюто Настройки -> Профил се изписва използвания от тях процент.
 3. За фирми, които в някои случаи са с нулева или различна от стандартната ставка, с която работи фирмата - при въвеждането на документа в полето "% ДДС" на съответния артикул, може да се избере друг % от падащия списък. При издаването на документ с участието на такъв артикул, програмата ще начислява различната ДДС ставка по неговите редове, а за останалите артикули ще начислява посочения за "Стандартен % ДДС" от менюто Настройки -> Профил.

 

Каква е разликата между Изпращане на PDF документа и Изпращане на документа с уведомление ?  

Запис & Изпращане на PDF документа - представлява изпращане по E-mail като PDF файл, който е прикачен в електронното писмо към клиента Ви. След като го получи той може да го отпечатва и съхранява на компютъра си.
Запис & Изпращане на документа с уведомление - представлява изпращане по E-mail на Link в електронно писмо към клиента Ви. При посещението на линка, клиентът ще може да отпечата или запише документа на компютъра си. Ключовият момент при този метод е получаването на потвърждение с име, дата и час, че клиентът е получил документа.

Как да се придвижвам между полетата по време на попълване на документите в СтартИнвойс?  

Придвижването може да стане по два начина:

 • чрез мишката - като кликнете в някое поле
 • чрез клавиш Tab - за придвижване напред и клавиши Shift+Tab - за придвижване назад

 

Как да разбера какво правят иконките, използвани в СтартИнвойс?  

СтартИнвойс използва подсказващ текст, който се появява при посочване с мишката на някое поле, иконка, бутон, препратка, чрез който указва какво е предназначението им.

Как да си отворя Информационното табло?  

Информационното табло на системата се показва чрез клик на знака онлайн фактури, електронни документи, складова програма, безплатно фактуриране