• функционално начално табло, от което се вижда бизнеса с един поглед, оборот, задължения и вземания, анализ за приходите и разходите по месеци, бързо търсене на количества и цена за стока или услуга
 • възможност за различна ДДС ставка на всеки ред от документ, въвеждане на фактури с различни ставки по ЗДДС в тях
 • изпращане на документи, електронни фактури с получааване на потвърждение за дата/час и име на получателя при изтегляне на документа
 • въвеждане на разходни документи и фактури за услуги и стоки (доставки на стоки, покупки на офис консуматива, плащане на наем, плащане на чистачка и т.н.)
 • наследяване - генериране на един документ от друг и поддържане на връзка между тях, създаване на вторичен документ (напр. фактура по проформа фактура, стокова разписка по фактура, фактура по приемателен протокол и т.н.)
 • поддържане на различни цени (ценови групи) за стоките и услугите и специални индивидуални цени за конкретен клиент
 • анализ на приходите и разходите в графичен, стойностен и количествен вид. справка за оборота с клиенти и разходите по доставки
 • управление на наличност, диференцирано отчитане на счетоводна (по фактури) и складова (реална) наличност
 • управление на отложените пащания, напомняне за просрочие и бързи справки за задълженията (вземанията) от клиенти и задълженията към доставчици
 • възможност за напълно автоматично създаване и изпращане на документ към клиент за регулярни плащания (наем, абонаментна такса, почистване и т.н.)
 • удобно групиране на стоките и услугите в дървовидна структура, обобщени справки по групи и нива на групиране
 • издаване на опростена фактура, фактура с нулева ставка, фактура освободена от ДДС и готови основания за неначисляване или нулева ставка по ЗДДС
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Цени

Абонаментните планове на СтартИнвойс ще ви изненадат с изключителен баланс между възможности и стойност на инвестицията.

Направете сравнение и разберете кой е подходящият за фирмата Ви план за интернет фактуриране и склад.

Възможности
Ентусиаст
Оптимист
Предприемач
Мениджър
Цена/месечно (без 20% ДДС) безплатен 5 лв. 15 лв. 18 лв.
Начин на плащане - банков превод, ePay, SMS* банков превод, ePay банков превод, ePay
Брой e-документи на месец до 20 неограничен неограничен неограничен
Обща сума на документа
до 1500 лв. до 5000 лв. неограничен неограничен
Банкови сметки
1 неограничен неограничен неограничен
Филиали (подобекти)
- до 2 до 10 неограничен
Едновременно работещи потребители (служители)
неограничен неограничен неограничен неограничен
Собствено лого в документите
да, софтуер за складово стопанство да, интернет складова програма да, интернет счетоводна програма, фактура да, интернет софтуер за фактуриране и склад
Издаване на данъчни продажбени документи (Фактури, Кредитни, Дебитни известия, Проформи) [повече информация...]
да, онлайн търговска система е-фактури да, онлайн търговска програма е-фактура проформа стокова разписка да, онлайн складова система, е-фактура проформа стокова разписка да, онлайн складова програма счетоводна е-фактура
База данни с контрагенти (клиенти и доставчици) и артикули (стоки и услуги)
да, S.Invoice, Инвойс, Павел Александров да, от създателите на S-office, Павел Александров да, Деница и Павел Александрови да, Деница и Павел Александрови
Справки за продажбите (по документи, артикули, контрагенти, за осчетоводяване)
да, електронно фактуриране, електронна фактура да, електронни фактури, е-документи, проформа фактура, стокова разписка, търговска фактура да, електронна фактура складова система и е-фактури да, електронна фактура складова програма търговска счетоводна
Редакция на документ
да, складов софтуер, търговски софтуер, счетоводен софтуер, интернет фактури да, електронно счетоводство да, безплатно фактуриране, free да, безплатна програма за фактуриране, free
Генериране на вторичен документ (Наследяване) [повече информация...]
да, електронен склад, наследяване, е-фактура проформа стокова разписка да, електронно счетоводство, наследяване е-фактури проформи да, безплатно фактуриране free да, безплатни електронни фактури free
Пълна история на е-документа [повече информация...]
- да, интернет офис да, интернет счетоводство да, интернет фактуриране
Статус на документите (изпратен, получен и т.н.) [повече информация...]
- да, интернет фактури, e-документи да, от създателите на ДДС-W, dnevnici.exe, Павел Александров да, интернет склад, е-фактури
Въвеждане на разплащания с клиенти и доставчици [повече информация...]
- да, интернет софтуер за склад да, интернет софтуер за счетоводство да, интернет софтуер за фактури
Цени и ценови листи [повече информация...]
- да, интернет софтуер за фактуриране да, интернет софтуер за безплатно фактуриране free да, S-Office, DDS-W, Павел Атанасов Александров, програмиране
Отразяване на разходи и данъчни доставни документи (Фактури, Кредитни, Дебитни известия, Проформи) [повече информация...]
- - да, Уеб фактуриране, е-фактура проформа стокова разписка да, от създателите на S-Office - Павел Александров, ERP системи.
Справки за доставките (по документи, артикули, контрагенти, за осчетоводяване)
- - да, Web складова програма да, Web софтуер за склад
Автоматично генериране на е-документи по график [повече информация...]
- - да, S-Office, DDS-W, Павел Атанасов Александров, програмиране ERP системи да, Web софтуер, електронна фактура търговска
Въвеждане на складови документи и управление на наличности
[повече информация...]
- - - да, Web софтуер за счетоводство електронна фактура търговска фактура проформа фактура инвойс фактура
Диференцирано управление на счетоводна и физическа наличност
[повече информация...]
- - - да, от създателите на ДДС-W, dnevnici.exe, Павел Александров
  *За заплащане със SMS е необходимо да изпратите SMS на номер 1096 (6 лв. с вкл.ДДС) с текст optimistномер_профил. Номер на профила ще видите като влезнете в системата в панела "Служебна информация" от Информационното табло.