• функционално начално табло, от което се вижда бизнеса с един поглед, оборот, задължения и вземания, анализ за приходите и разходите по месеци, бързо търсене на количества и цена за стока или услуга
 • възможност за различна ДДС ставка на всеки ред от документ, въвеждане на фактури с различни ставки по ЗДДС в тях
 • изпращане на документи, електронни фактури с получааване на потвърждение за дата/час и име на получателя при изтегляне на документа
 • въвеждане на разходни документи и фактури за услуги и стоки (доставки на стоки, покупки на офис консуматива, плащане на наем, плащане на чистачка и т.н.)
 • наследяване - генериране на един документ от друг и поддържане на връзка между тях, създаване на вторичен документ (напр. фактура по проформа фактура, стокова разписка по фактура, фактура по приемателен протокол и т.н.)
 • поддържане на различни цени (ценови групи) за стоките и услугите и специални индивидуални цени за конкретен клиент
 • анализ на приходите и разходите в графичен, стойностен и количествен вид. справка за оборота с клиенти и разходите по доставки
 • управление на наличност, диференцирано отчитане на счетоводна (по фактури) и складова (реална) наличност
 • управление на отложените пащания, напомняне за просрочие и бързи справки за задълженията (вземанията) от клиенти и задълженията към доставчици
 • възможност за напълно автоматично създаване и изпращане на документ към клиент за регулярни плащания (наем, абонаментна такса, почистване и т.н.)
 • удобно групиране на стоките и услугите в дървовидна структура, обобщени справки по групи и нива на групиране
 • издаване на опростена фактура, фактура с нулева ставка, фактура освободена от ДДС и готови основания за неначисляване или нулева ставка по ЗДДС
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

За нас

ERP системи, Web търговски и счетоводен софтуерStartInvoice отборът е съставен от специалисти с огромен опит в изграждането на ERP решения и с амбицията да доставят максимално добри Web продукти до всички вас.

Акцентът ни е насочен към онези предприемачи, решаващи да вземат бъдещето в ръцете си като направят нещо за себе си, чрез уменията си, стартирайки свой бизнес, или тези, натрупали достатъчно опит и искащи да реализират потенциала си като променят погледа и мащаба на съществуващия им бизнес. За амбициозните, целеустремени фирми, изградени и създадени от именно такива хора.

Да растем заедно!

Мисия

Нашата мисия е да подкрепим бизнеса в неговата ежедневна, оперативна работа, свързана с администрацията и обслужването на клиентите и партньорите, като я улесним и направим достъпна от всяка физическа точка с интернет достъп.

Визия

Екипът ни се стреми да предостави Web базирани системи и услуги, които да се ползват без да са необходими специални технически познания, техника или умения. Софтуер, с глобален достъп и многоезична работа.