• функционално начално табло, от което се вижда бизнеса с един поглед, оборот, задължения и вземания, анализ за приходите и разходите по месеци, бързо търсене на количества и цена за стока или услуга
 • възможност за различна ДДС ставка на всеки ред от документ, въвеждане на фактури с различни ставки по ЗДДС в тях
 • изпращане на документи, електронни фактури с получааване на потвърждение за дата/час и име на получателя при изтегляне на документа
 • въвеждане на разходни документи и фактури за услуги и стоки (доставки на стоки, покупки на офис консуматива, плащане на наем, плащане на чистачка и т.н.)
 • наследяване - генериране на един документ от друг и поддържане на връзка между тях, създаване на вторичен документ (напр. фактура по проформа фактура, стокова разписка по фактура, фактура по приемателен протокол и т.н.)
 • поддържане на различни цени (ценови групи) за стоките и услугите и специални индивидуални цени за конкретен клиент
 • анализ на приходите и разходите в графичен, стойностен и количествен вид. справка за оборота с клиенти и разходите по доставки
 • управление на наличност, диференцирано отчитане на счетоводна (по фактури) и складова (реална) наличност
 • управление на отложените пащания, напомняне за просрочие и бързи справки за задълженията (вземанията) от клиенти и задълженията към доставчици
 • възможност за напълно автоматично създаване и изпращане на документ към клиент за регулярни плащания (наем, абонаментна такса, почистване и т.н.)
 • удобно групиране на стоките и услугите в дървовидна структура, обобщени справки по групи и нива на групиране
 • издаване на опростена фактура, фактура с нулева ставка, фактура освободена от ДДС и готови основания за неначисляване или нулева ставка по ЗДДС
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Web връзки

Избрани сайтове с полезна информация.
 
Виртуален Старт - създателят на СтартИнвойс Виртуален Старт
Фирма Виртуален Старт - създателят на СтартИнвойс.
Про Пауър ООД предлага Power Manager - първата българска Web система за енергиен мониторинг Про Пауър ООД
Предлага Power Manager - първата българска Web базирана система за енергиен мониторинг.
Virtual Start, StartInvoice - безплатна програма за фактуриране Закони - безплатно от Lex.bg
Актуални закони, правилници, нормативни актове и др.
Павел Атанасов Александров, S-Office Търговски регистър
Справки за актуално състояние на фирмите.
ERP системи, Павел Александров, S-Office ODIT.info
Всичко за счетоводството!
онлайн софтуер за фактуриране и складова програма Каталог Топ Сайтове
Каталог на сайтове с разнообразна информация!
NaVurha.com
Блог за личностно развитие NaVarha.com
Go359.com
Безплатен електронен магазин от Go359.com